INS Can Roca

Web de l'Institut del barri de Can Roca (Terrassa)

Tutoria individual

A l’INS Can Roca es posen en pràctica dos tipus de tutoria per tal de poder fer un seguiment de l’alumnat el més personalitzat possible, la tutoria grupal i la tutoria individual.

Tot alumne té per tant, 2 tutors, l’individual i grupal. Cadascun té funcions diferenciades però complementàries i el flux d’informació entre ells és constant.

  •  Tutoria Grupal: Es tracta en sessions setmanals d’una hora amb tot el grup-classe per tal de treballar els següents punts.

– Fer el seguiment de tota la promoció.
– Canalitzar i donar resposta a les necessitats col·lectives.
– Després del tutor individual, el tutor grupal és el següent responsable de l’alumne enfront la comunitat educativa.
– En moments de crisis o situacions de conflicte i davant l’absència del tutor individual de l’alumne es dirigirà al/la cap d’Estudis per a informar-lo/la i trobar vies de solució.
– Coordinar el PAT d’un nivell educatiu amb els altres tutors grupals.

  •  Tutoria individual: El tutor individual és el principal referent de l’alumne en el centre. Aquest professor/a, a part de les hores de docència que realitza d’una assignatura en concret (i que també contacta amb els seus alumnes tutoritzats), coincideix diàriament durant 30 minuts a l’activitat transversal de Gust per la Lectura amb els seus tutorands. Entre las funciones principals d’aquesta figura destaquen les següents:

– És el primer orientador de l’alumne al Centre. Per tant, ha de promoure una veritable relació interpersonal amb els seus “alumnes tutorands” amb els quals ha d’establir un clima de confiança i de comunicació, garantint la confidencialitat professional.
– És el primer mediador de l’alumne davant situacions conflictives. Ha d’ajudar-lo a trobar solucions positives i informar a la comissió de convivència de les actuacions realitzades amb l’alumne i la família.
– És el referent adult i guia-orientador de l’alumne. Ha d’ajudar a augmentar l’autoestima de l’alumnat i destacar els aspectes positius de la seva personalitat, per a millorar seva capacitat de relació interpersonal i el seu rendiment acadèmic.
– És l’encarregat de gestionar la sessió de tutoria individual. Aquest moment serveix per transmetre missatges, informacions, constatar l’estat d’ànim, fer comentaris i reflexions personals, etc. Per dur a terme un bon control de les faltes dels alumnes cada tutor individual rep setmanalment un full amb el resum de les faltes d’assistència, deures, material, etc. acumulades de seus tutorands.
– És un clar guia i orientador en el procés d’aprenentatge de l’alumne: l’ajuda i orienta en la planificació i realització de les tasques escolars i en la tria de les matèries optatives, d’acord amb els seus interessos i capacitats.
– És un clar transmissor d’informació de caràcter general. Els manté al corrent de les normes de funcionament i de tots els esdeveniments i activitats del Centre.
– És un bon coneixedor de la situació personal i familiar de cada alumne /a amb la finalitat de facilitar el procés d’aprenentatge i de desenvolupament personal.
– És el vincle de comunicació entre el centre i les famílies. Mitjançant les entrevistes personals manté informats als pares, en relació a:

– Rendiment acadèmic.
– Assistència i puntualitat a les classes.
– Incidències/ expulsions.
– Materials que fa falta portar per a treballar a les aules (llibres, quaderns, material esportiu…)
– L’estat d’ànim i motivació cap a l’estudi.
– És el responsable de gestionar les notes dels seus tutorands a les Juntes d’avaluació.
– També acorda conjuntament amb l’equip docent, quines observacions queden consensuades i s’han de transmetre a l’alumne i a seva família.


Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: