INS Can Roca

Web de l'Institut del barri de Can Roca (Terrassa)

Engeguem el LOCO Festival!!!

Des de la matèria de Cultura i valors ètics a primer d’ESO n’estem muntant una de ben grossa: el Loco Festival de l’INS Can Roca, que servirà per recollir diners per a l’ACNUR (l’Alt Comisionat de les Nacions Unides per als Refugiats). Serà una festa increíble, el proper 21 de juny a les 18.00 hores al pati de l’institut.

Què és el que pretén fer l’ACNUR?
L’ACNUR Loco Festival és un projecte educatiu impulsat pel comitè espanyol d’ACNUR per conscienciar a l’alumnat i a la comunitat educativa sobre la situació de les persones refugiades i la importància d’implicar-se activament en la defensa dels drets humans.

Esperem la vostra col·laboració i que ens ajudeu en la nostra lluita contra les situacions que hi ha als països d’on provenen els refugiats tot gaudint d’una bona estona. Si coneixeu algú que ens pugui ajudar, ja sigui posant mitjans tècnics, econòmics, fent una actuació,… escriviu a locofestival@inscanroca.com. Tota ajuda serà molt benvinguda!

L’entrada tindrà un preu de 3€ i hi haurà música, ball i activitats i també begudes i menjar. A mesura que s’acosti el dia anirem donant més informació. T’hi esperem, sigues un LOCO!!!

Resultat de l’acció de neteja “Let’s clean up Europe 2019”

El passat 12 de maig unes 30 persones, entre alumnes, famílies i professorat, ens vam trobar per netejar un espai de l’Anella Verda de Terrassa. Durants aquests dies s’han fet actuacions com aquestes a tota Europa. Va ser una jornada profitosa per la neteja que vam fer, però trista per la quantitat de residus que vam trobar.

Aquí teniu el resultat de la nostra feina:- 10 sacs grans de plàstic- 11 sacs grans de rebuig- 3’5 sacs grans de vidre- 1 sac gran de paper- 4 pneumàtics- 1 matalàsMoltes gràcies a tots els que vau participar i també a tots aquells que esteu conscienciats amb la problemàtica dels residus que generem.

Us deixem l’enllaç al reportatge que van fer al Canal Terrassa.

Dilluns 20 de maig, festiu de lliure disposició

Serveixi aquest escrit per recordar-vos que dilluns 20 de maig, el nostre institut romandrà tancat per ser dia festiu de lliure disposició, segons l’Ordre ENS/60/2018, de 6 de juny, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius no universitaris, amb l’aprovació del Consell Escolar del centre i d’acord amb les recomanacions del Consell Escolar Municipal de Terrassa.

Demà, dijous 16 de maig, convocatòria de vaga en l’ambit de l’ensenyament

Demà, dijous 16 de maig,  les organitzacions sindicals USTEC-STEs, CCOO, I-CSC, ASPEPC, CGT i UGT han convocat una jornada de vaga en l’àmbit de l’ensenyament.
Atenent al legítim dret del professorat de secundar la convocatòria de vaga per aquest dia, no podem garantir el desenvolupament normal de l’activitat escolar. D’altra banda, el centre complirà amb els serveis mínims que decreti el departament de treball de la Generalitat de Catalunya, que en aquest moment encara no estan publicats.
Per tot l’esmentat anteriorment, els informem que el seu fill/a té el dret d’assistir al centre, que restarà obert durant tot l’horari escolar, però sense garanties que pugui rebre les classes amb normalitat.

Inici de la preinscripció pel batxillerat

Demà comença el període de preinscripció pel batxillerat, que s’allargarà fins al proper dia 21 de maig. Us deixem les instruccions per fer la preinscripció:

L’alumnat que ja estudia l’ESO a l’Institut Can Roca ha de seguir les instruccions internes.

Per a l’alumnat extern:

Documentació obligatòria:

  • Si s’ha emplenat la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne que es pugui validar electrònicament.
  • Si s’ha emplenat la sol·licitud en suport informàtic, cal presentar el resguard de la sol·licitud enviada per Internet al centre demanat en primer lloc i en el termini establert. Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’haurà de presentar la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a si és major de 18 anys o en cas que els faci durant el 2019.

Si l’alumne és menor d’edat:

  • Original i fotocòpia del llibre de família sencer o altres documents relatius a la filiació, si es troba en situació d’acolliment cal aportar resolució d’acolliment.
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport (si es tracta de persones estrangeres) de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal).
  • Documentació per acreditar punts:
  • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat o targeta acreditativa de la discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne/a, el pare o mare, o el germà/na (si s’escau).
  • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la renda mínima garantida de ciutadania (si s’escau).
  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent (si s’escau).
  • Expedient acadèmic.

En tot cas, cal presentar la documentació acreditativa del criteri de prioritat que no es pugui validar electrònicament al centre educatiu que s’ha demanat en primera opció i en el termini establert.

Presentació del viatge de 4t d’ESO

Presentació utilitzada a les portes obertes del batxillerat

Us deixem la presentació utilitzada ahir durant les portes obertes del batxillerat:

Animacions de Sant Jordi

Us deixem unes animacions en format GIF que ha fet l’alumnat de l’optativa d’informàtica de 4t d’ESO.

Important: canvi en l’accés al Moodle del centre

Entorn Virtual d’Aprenentatge

A partir d’avui l’accés a l’espai Moodle del centre ja no es farà a través de Virtusclass. Per accedir a Moodle heu de fer clic sobre la icona que trobareu a la columna d’enllaços a la part dreta d’aquesta pantalla, i fer el login a través del botó “Entra amb Google”, utilitzant l’usuari i la contrasenya del correu @inscanroca.com.

Portes obertes Batxillerat: 29 d’abril a les 18.00