INS Can Roca

Web de l'Institut del barri de Can Roca (Terrassa)

Tutoria

A l’INS Can Roca es posen en pràctica dos tipus de tutoria per tal de poder fer un seguiment de l’alumnat el més personalitzat possible, la tutoria grupal i la tutoria individual.

Tot alumne té per tant, 2 tutors, l’individual i grupal. Cadascun té funcions diferenciades però complementàries i el flux d’informació entre ells és constant.

  •  Tutoria Grupal: Es tracta en sessions setmanals d’una hora amb tot el grup-classe per tal de treballar els següents punts.

– Fer el seguiment de tota la promoció.
– Canalitzar i donar resposta a les necessitats col·lectives.
– Després del tutor individual, el tutor grupal és el següent responsable de l’alumne enfront la comunitat educativa.
– En moments de crisis o situacions de conflicte i davant l’absència del tutor individual de l’alumne es dirigirà al/la cap d’Estudis per a informar-lo/la i trobar vies de solució.
– Coordinar el PAT d’un nivell educatiu amb els altres tutors grupals.

  •  Tutoria individual: El tutor individual és el principal referent de l’alumne en el centre. Aquest professor/a, a part de les hores de docència que realitza d’una assignatura en concret (i que també contacta amb els seus alumnes tutoritzats), coincideix diàriament durant l’hora de l’activitat transversal de Gust per la Lectura amb els seus tutorands. Entre las funciones principals d’aquesta figura destaquen les següents:

– És el primer orientador de l’alumne al Centre. Per tant, ha de promoure una veritable relació interpersonal amb els seus “alumnes tutorands” amb els quals ha d’establir un clima de confiança i de comunicació, garantint la confidencialitat professional.
– És el primer mediador de l’alumne davant situacions conflictives. Ha d’ajudar-lo a trobar solucions positives i informar a la comissió de convivència de les actuacions realitzades amb l’alumne i la família.
– És el referent adult i guia-orientador de l’alumne. Ha d’ajudar a augmentar l’autoestima de l’alumnat i destacar els aspectes positius de la seva personalitat, per a millorar seva capacitat de relació interpersonal i el seu rendiment acadèmic.
– És l’encarregat de gestionar la sessió de tutoria individual. Aquest moment serveix per transmetre missatges, informacions, constatar l’estat d’ànim, fer comentaris i reflexions personals, etc. Per dur a terme un bon control de les faltes dels alumnes cada tutor individual rep setmanalment un full amb el resum de les faltes d’assistència, deures, material, etc. acumulades de seus tutorands.
– És un clar guia i orientador en el procés d’aprenentatge de l’alumne: l’ajuda i orienta en la planificació i realització de les tasques escolars i en la tria de les matèries optatives, d’acord amb els seus interessos i capacitats.
– És un clar transmissor d’informació de caràcter general. Els manté al corrent de les normes de funcionament i de tots els esdeveniments i activitats del Centre.
– És un bon coneixedor de la situació personal i familiar de cada alumne /a amb la finalitat de facilitar el procés d’aprenentatge i de desenvolupament personal.
– És el vincle de comunicació entre el centre i les famílies. Mitjançant les entrevistes personals manté informats als pares, en relació a:

– Rendiment acadèmic.
– Assistència i puntualitat a les classes.
– Incidències/ expulsions.
– Materials que fa falta portar per a treballar a les aules (llibres, quaderns, material esportiu…)
– L’estat d’ànim i motivació cap a l’estudi.
– És el responsable de gestionar les notes dels seus tutorands a les Juntes d’avaluació.
– També acorda conjuntament amb l’equip docent, quines observacions queden consensuades i s’han de transmetre a l’alumne i a seva família.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: